Volgend schooljaar (2017-2018) start de VUB met een onderwijsvernieuwend project in de gevangenis van Beveren. Gedurende vijf lesdagen zal een groep studenten van de VUB samen met een groep gedetineerde studenten het profiel Penologie volgen in de gevangenis van Beveren.  De bedoeling is om beide studentengroepen een verrijkende leerervaring te bezorgen.

Wij proberen onze universiteitsstudenten op te leiden tot humanistische wereldburgers en empathische professionals. Hierbij is het belangrijk de student vertrouwd te maken met het beleid, het regelgevend kader, de praktijk en dus ook de mensen die leven en werken binnen dit gevangenissysteem. De opleiding Criminologische Wetenschappen koppelt deze onderwijsdoelstelling aan een bredere maatschappelijke taak, namelijk het onderwijsaanbod voor gedetineerden uitbreiden. Het Belgisch gevangeniswezen streeft ernaar gedetineerden te re-integreren en detentieregimes te normaliseren. Dit is een complexe taak waarbij externe partners het gevangeniswezen dienen te ondersteunen om de kloof met de buitenwereld te verkleinen. Een van de mogelijkheden om deze doelstelling te bereiken is het onderwijsaanbod uit de buitenwereld, binnen te brengen in de gevangenis.

Benieuwd hoe dit project loopt? Vanaf september plaatsen we alle nieuwtjes en ervaringen van studenten en lesgevers op onze blog.