Toen we het project uitwerkten hadden we een aantal doelstellingen voor onszelf opgelegd. Eén van die doelstellingen was dat het een fijne en leerrijke ervaring moest worden voor iedere participant. Het project loopt ondertussen al enkele weken en ik stel met veel plezier vast dat die doelstelling elke les opnieuw wordt nagestreefd en ik denk voor velen bereikt wordt.

Aan de start van de lessenreeks verbaasde het me dat het contact tussen al de studenten zo vlot verliep. Nu we enkele lessen verder zijn, komen de studenten steeds met een groot enthousiasme naar de les en groeten elkaar elke keer opnieuw hartelijk. De schroom om in de les te praten en mee te werken is weg en dit maakt dat de lessen enkele verrijkt worden door iedereen zijn/haar inbreng. Meer nog, de studenten leggen het vuur aan de schenen van de lesgevers door interessante vragen te stellen vanuit hun ervaring en kennis. Het is een uitdaging om de planning te handhaven en voor de lesgevers om de leerstof gezien te krijgen. We leren elke les opnieuw bij hoe we het best de opdrachten kunnen aanbrengen, de leerstof aan de man te brengen, enz.

Tot slot, is het ook voor mij, projectmedewerker, een enorm fijne en leerrijke ervaring. De studenten geven me een inkijk in het gevangeniswezen of verbazen me met hun verborgen talenten/kennis. De studenten van de VUB ken ik al langer, maar zij verrassen me bij elke les door hun enthousiasme, kennis en talent. De studenten van Beveren leer ik elke les beter kennen. Zij spreken me aan over de lessenreeks of over bepaalde ervaringen. De discussies met al deze studenten tijdens de les of de pauze (waar iedereen steeds naar uitkijkt) zijn steeds boeiend en erg inspirerend. Het moet gezegd worden dat het niet steeds eenvoudig is om een les binnen de muren uit te werken, maar het enthousiasme en de leergierigheid van de studenten zorgen ervoor dat het deze uitdaging meer dan waard is. Meer nog ik stap steeds met grote glimlach, voldoening en veel nieuwe ideeën elke les buiten en kijk dan al uit naar de volgende les.

Clara Vanquekelberghe