Een groep van 12 VUB studenten en 12 studenten in de gevangenis van Beveren volgt het vak penologie samen in de gevangenis van Beveren.  In deze vierde les werkten zij rond het Europees Hof van de Rechten van de Mens en de veroordelingen die België opliep bij het Hof.

De les was top en gezellig. Ik heb er veel van geleerd en kennis opgedaan. Het is iets anders dan de lessen die wij in de gevangenis volgen of doen. Dit is een les waar je nog meer over justitie, detentie en rechten te weten komt. Daarom vind ik dit een toffe les in een gezellige sfeer.
De visies van de VUB, wij leren van hen bij en zij van ons natuurlijk. Ik vind dit natuurlijk ook goed dat wij met onze verhalen naar buiten kunnen komen. Hoe meer wij met onze verhalen naar buiten kunnen komen, hoe beter aan onze situatie in de toekomst zal gewerkt worden.

…Men heeft het dan gehad over enkele zaken waarin de belangrijkste was van Tekin&Arslan t. België. Kort gaat het hier om een geesteszieke die door een interventie om het leven is gekomen. Als legitiem doel riepen ze Artikel 2 van het EVRM in dat het gerechtvaardigd was om te doden. Het Hof ging daarmee niet akkoord en veroordeelde België hiervoor. Het Hof oordeelde dat er een schending was van artikel 2 EVRM. Er was niet voorzien in de verzorging en het personeel was niet opgeleid om dergelijke personen te behandelen.
Jammer genoeg was er weer de tijdsdruk waardoor het alweer 20:45 was en de les moest stoppen. De les was interessant maar jammer genoeg veel te kort om nog enkele vragen te stellen.