Een groep van 12 VUB studenten en 12 studenten in de gevangenis van Beveren volgt het vak penologie samen in de gevangenis van Beveren.  In deze vijfde les werkten zij rond de Basiswet gevangeniswezen.

De les van vandaag was een les waar de studenten van Beveren naar uitkeken. Professor Snacken begeleidde deze les en was erg enthousiast en toonde veel interesse om naar de ervaringen van de studenten van Beveren te luisteren, wat voor hen denk ik wel eens een verluchting was. De professor was betrokken bij de uitwerking van de wetten op de interne en externe rechtspositie, wat deze les wel een interessante insteek gaf.
De studenten van Beveren waren vooral aan het woord, wat dat wij geweldig vonden. Het is zoveel interessanter om te zien hoe de theorie zich in de praktijk veruiterlijkt. Ik denk dat ieder van hen wel wat te zeggen had over dit onderwerp, de professor kon niet volgen met hen aan het woord te laten. Ik had de indruk dat ze heel opgelucht waren dat er eindelijk naar hen werd geluisterd. Het resultaat van deze les is dat we ongelooflijk veel boeiende informatie hebben verkregen van zowel de studenten van Beveren als de professor.
Jammer genoeg was er weeral te weinig tijd en konden we niet naar alle verhalen luisteren. Ik had het gevoel dat de studenten van Beveren helemaal niet uitgepraat waren over dit onderwerp. Maar ze hadden al aangegeven dat de les van volgende week minstens even interessant zou zijn.
We nemen afscheid, iedereen geeft elkaar een hand en ze trekken hun blauwe vestjes weer aan. Het is steeds weer een pijnlijk gevoel om de studenten van Beveren achter te laten, terwijl wij naar huis mogen.

Ik keek uit naar deze les over de basiswet, gezien de studenten van Beveren te kennen hadden gegeven dat ze zelf ook uitkeken naar de les. Ik denk dat de les ook door niemand beter gegeven kon worden dan door professor Snacken, gezien zij de basiswet mee ontworpen heeft. Het eerste deel van de les bestond uit één en al interactie tussen de professor en voornamelijk de studenten van Beveren. Het is net deze interactie die de les zo leuk en boeiend maakt; wij krijgen veel meer voeling met de praktijk, en de studenten van Beveren krijgen de kans om hun stem te laten horen. Tijdens het tweede deel was er terug ruimte voorzien voor een klein groepswerkje, waarbij we moesten nadenken over een bepaald topic uit de basiswet. Ook deze groepswerken verrijken mij elke keer opnieuw, zowel op sociaal, als op penologisch vlak. Het is ook ontzettend leuk om te zien hoe goed de studenten van Beveren zich voorbereiden op de les, waardoor ze ons vaak nog extra dingen kunnen bijleren.
Wat mij uit deze les over de basiswet vooral is bijgebleven, is dat dingen die voor ons zo vanzelfsprekend lijken, zoals kunnen kiezen welke choco je op jouw boterham wil eten, zo een big deal kunnen zijn in de gevangenis. Uit de ervaringen die de gedetineerden met ons deelden en uit de theorie die we reeds leerden, is het duidelijk dat er op heel veel aspecten van het gevangeniswezen dan ook nog enorm veel werk aan de winkel is vooraleer de doelstellingen van de basiswet, zoals het beperken van detentieschade, het voorbereiden op de re-integratie, een klimaat van overleg nastreven,… bereikt zullen worden. In tegenstelling tot de basiswet, denk ik dat dit traject deze doelstellingen wel reeds bereikt, wat ik alleen maar kan toejuichen. Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik deel mag uitmaken van dit traject.